Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

hållbar

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka efterfrågan på cyprinidfisk i Sverige och Åland.

Projektet, samfinansierat av Östersjön Action Plan Fund, involverade Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminen Foundation. Ett av syftena med projektet var att säkerställa att cyprinidfisk inte innehåller höga koncentrationer av tungmetaller och andra farliga ämnen och kan därmed säkert användas som livsmedel.Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som samarbetat med projektet, analyserade en stor antal prover från fem platser längs Sveriges östkust. Dessutom tog projektpartners prover av cyprinidfisk från Sverige och Åland. Totalt togs 127 prover från sju olika platser. Proverna innehöll braxen, mört och ide.Högsta tillåtna nivå (MAL) av toxiner i fiskmuskler definieras av Europeiska kommissionens förordning för kvicksilver, kadmium, dioxiner och PCB.Resultaten visar att de undersökta halterna av miljögifter inte översteg det europeiska maxvärdet tillåtna halter i maten och att cyprinidfisk från Östersjön i allmänhet är säkra att äta.

• Kvicksilver: under Europeiska gränsvärden

• Kadmium: under Europeiska gränsvärden

• Dioxiner och dioxinlika PCB: under Europeiska gränsvärden

• Icke-dioxinliknande PCB: under Europeiska gränsvärden

För PFAS-föreningar har högsta tillåtna halter i livsmedel inte definierats men är för närvarande underutvecklingen i EU. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har dock satt ett tolerabelt veckointag (TWI) för vissa PFAS föreningar. Enligt TWI-beräkning, om cyprinider konsumeras varje vecka kan en vuxen med säkerhet konsumera 250 g cyprinid fisk vilket innebär 3-6 fiskbiffar eller hamburgare per vecka.

Relaterad läsning


hållbar

”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes... Läs mer »

hållbar

”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas... Läs mer »

hållbar Hälsosam vildfångad

Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas... Läs mer »

hållbar

Karpfiske kan ge renare Östersjökust

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Hälsosam

Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig. Intresset... Läs mer »

hållbar Småskalig

Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på... Läs mer »