Om projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish är att skapa bra förutsättningar för ett hållbart fiske av de hittills outnyttjade fiskarterna braxen och id och därmed bidra till att minska övergödningen i Östersjön. Genom innovativa arbetssätt och ett brett samarbete mellan näringsliv, myndigheter, forskning och miljöorganisationer vill vi att dessa arter ska bli självklara alternativ till annan matfisk. 

Karpfiskar som braxen, id och mört, trivs alla tre i övergödda vatten och finns därför i stora mängder i Östersjön. Genom att få igång fisket av dessa arter kan överflödet av näringsämnen längs kusten cirkuleras från hav till land så att övergödningen i havet minskar. Resultatet är inte bara ett renare hav och en bättre miljö utan också att vi tar vara på en inhemsk resurs. Dessutom skapar projektet intäktsmöjligheter för lokala fiskare.

Baltic Fish lanserades 2019 i Sverige och på Åland efter stor framgång med ett likande projekt i Finland 2015-2019. I Sverige drivs projektet av stiftelsen Race For The Baltic tillsammans med fiskproducenten Guldhaven Pelagiska AB i Kalix och på Gotland genom GuteFisk Fiskeförening. Initiativtagare till Baltic Fish är John Nurminens Stiftelse, vars syfte är att skydda Östersjön och dess kulturarv. Projektet är delfinansierat av Baltic Sea Action Fund via NEFCO och drivs i samarbete med flera miljöorganisationer runt Östersjön.

Läs om fiskarterna Braxen och Id »