Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

hållbar Hälsosam

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig.

Intresset för fiske av karpfisk som braxen och id är stort. Och det blir bara större i takt med att projektet Baltic Fish visar på stora fördelar för miljön. Projektet Baltic Fish är ett unikt samarbete mellan nordiska miljöorganisationer, fiskare, fiskproducenter, myndigheter och forskare. Genom att fiska braxen och id tas näringsämnen som kväve och fosfor ut ur vattnet och övergödningen kan minska. Tack vare fiskarnas låga fetthalt samlar de inte på sig några miljögifter som fetare fisk kan göra, något som de provtagningar som livsmedelsverket tagit del av bekräftar. Provresultaten ligger långt under gränsvärdena.

Utöver miljöaspekten finns det andra fördelar med att fiska braxen som finns i stora bestånd i våra vatten.

– Resurser som tidigare inte utnyttjats förvandlas i och med fisket till nya, inhemska livsmedel som dessutom är hälsosamma säger Teija Aho, VD Guldhaven Pelagiska som är en av parterna i projektet Baltic Fish.

Kent Karlsson, yrkesfiskare och ägare av Guldhaven Pelagiska ser även möjligheter till nya arbetstillfällen och inkomster.

– Ja, tack vare att vi utvecklar sätten att fiska braxen kan vi i förlängningen till och med slippa importera fisk och det är ju bra för vår inhemska fiskeindustri.

Idén att fiska braxen är inte ny men traditionen har fått nytt liv tack vare projektet. Och det finns gott om fisk att fånga. Fredrik Persson, småskalig fiskare från Luleå, berättar hur det känns att vara ute och vittja ryssjorna när de är fulla med braxen.

– Det är ju det här man vill som fiskare, få riktigt mycket fisk! 

Relaterad läsning


hållbar

Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka... Läs mer »

hållbar

”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes... Läs mer »

hållbar

”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas... Läs mer »

hållbar Hälsosam vildfångad

Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas... Läs mer »

hållbar

Karpfiske kan ge renare Östersjökust

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Småskalig

Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på... Läs mer »

Hälsosam vildfångad

Braxen som matfisk – en innovativ historia

Vill du äta god vildfångad fisk och samtidigt bidra till en bättre miljö? Då ska du äta braxen – en miljöhjälte med både historia och framtid. Läs mer »