Karpfiske kan ge renare Östersjökust

hållbar

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar forskaren Ulf Bergström.

Under många år har alltför mycket fosfor och kväve släppts ut i Östersjön, med övergödning som resultat. För att minska näringsbelastningen i våra vatten diskuteras nu om ett anpassat fiske kan bidra positivt till balansen i ekosystemet och vara bra för miljön. 

– Vi släpper ut för mycket näring i havet och Östersjöns kustmiljöer är kraftigt påverkade av övergödning. Genom att fiska karpfiskar som braxen, id och mört kan vi bidra till att komma till rätta med problemen vi skapat. Men det är en balansgång, fisket måste vara hållbart så man inte fiskar så mycket att bestånden av dessa karpfiskar hotas, då får vi andra negativa effekter på ekosystemet istället, menar Ulf Bergström, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser vid Kustlaboratoriet i Öregrund.

Ulf Bergström, forskare

Karpfiskar som braxen, id och mört trivs bra i våra kustnära grunda, grumliga skärgårdsvikar. Eftersom de tar upp och binder näringsämnen som finns i vattnet reduceras mängden fosfor i vattnet och övergödningen minskar när fisken fångas. Genom att cirkulera näringsämnen kan fisket på så sätt bli till nytta för vattenkvaliteten och miljön. 

– Det finns studier gjorda runt om i världen som visar att effekten på vattenkvaliteten också håller i sig under några år efter ett riktat fiske som minskar karpfiskbestånden. I Finland, där det är vanligare med karpfiske, ser man redan kustfisket som en miljöåtgärd, som ett sätt att skörda näring ur havet, säger Ulf. 

Även i Östhammars kommun, där Ulf arbetsplats ligger, har man räknat på nyttan av att fiska karpfisk. 

– Vi ser att det skulle kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att skörda näring ur vattnet så länge vi också hittar avsättning för fisken. Det är fina matfiskar med högt näringsinnehåll. Det vet man inte minst i Finland och baltstaterna där man fortfarande ser braxen och id som matfisk, något som vi glömt bort i Sverige. Det beror delvis på att de här arterna innehåller rätt mycket ben och ses som svåra att tillreda. Kan vi utveckla produkter som är enkla att hantera och folk vill ha så blir den till miljönytta på flera sätt.

Ulf tycker det är mycket bra att det börjar finnas karpfisk att köpa även på den svenska marknaden. Han hoppas verkligen att produkterna ska få ordentligt fäste i Sverige. Han gör en jämförelse med vårt grannland.

– I Finland där färs, biffar och burgare av karp slagit stort sedan de introducerades för några år sedan har man poängterat att det är goda, nyttiga och lättillgängliga produkter, men framförallt har miljöfördelarna framhävts. Att man kan göra nytta för miljön genom att äta fisken och på så sätt bidra till att motverka övergödningsproblem i Östersjöns kustområden.

Han tillägger att han tror att många skulle uppskatta produkterna även i Sverige

– Jag tror att det finns gott om medvetna konsumenter i Sverige idag också, som skulle uppskatta god, lättlagad och miljönyttig fisk.

När det gäller framtiden för Östersjön så är Ulf Bergström optimistisk.

-Trots att vi har klimatförändringarna emot oss så har vi blivit duktiga på att minska utsläppen och hantera övergödningsproblematiken. Vi kan tydligt se att vattenkvaliteten i bland annat Stockholms skärgård har blivit bättre. Men vi behöver ha tålamod för det tar tid, men det finns hopp! 

Samtidigt, poängterar Ulf, är det viktigt att bygga på kunskapen genom att utvärdera olika miljöåtgärder. 

-Genom att undersöka vilka effekter olika åtgärder har på Östersjöns ekosystem lär vi oss mer om vilka som är effektiva och kan satsa mer på dem. Genom ett sådant systematiskt arbete blir vi allt bättre på att förvalta och förbättra Östersjön miljö. En sådan åtgärd som verkar lovande, men som behöver utvärderas, är fiske efter karpfisk. Rätt utförd kan åtgärden vara positiv både för miljön och för oss.

Relaterad läsning


hållbar

Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka... Läs mer »

hållbar

”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes... Läs mer »

hållbar

”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas... Läs mer »

hållbar Hälsosam vildfångad

Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Hälsosam

Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig. Intresset... Läs mer »

hållbar Småskalig

Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på... Läs mer »