Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

hållbar Småskalig

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på Guldhaven Pelagiska.  

Småskaligt fiske, och speciellt kustnära småskaligt fiske, är en viktig kulturbärare i byarna längs norrbottenskusten. Så länge det funnits folk här har det bedrivits ett kustnära fiske.

– Det är ett kulturarv. Min farfars far fiskade braxen och nu är det jag som tar med barnen ut en vacker sommarkväll för att vittja braxenfällorna. När det är stor fångst fyller vi båten med sprattlande fisk, säger Axel Nordmark, yrkesfiskare från Luleå. 

Andra har inte samma tradition av att fiska just braxen utan får istället nya erfarenheter tack vare projektet Baltic Fish, som är ett unikt samarbete mellan nordiska miljöorganisationer, fiskare, fiskproducenter, myndigheter och forskare för att skapa bra förutsättningar för ett hållbart fiske av braxen och id. Fredrik Persson, också han yrkesfiskare från Luleå, berättar:

– Det här braxenfisket är ett nytt fiske för oss. Det är spännande på många sätt. Vi får lära oss något nytt om en fiskart vi aldrig har fiskat tidigare, samtidigt som det ger oss ytterligare ett ben att stå på ekonomiskt. Dessutom gynnar det både miljön och andra arter att vi fiskar från braxenbestånden som är enorma!

Det kustnära småskaliga fisket är det som går att utveckla i Sverige, menar Teija Aho, VD Guldhaven Pelagiska, som samarbetar med myndigheter, forskare, miljöorganisationer och med näringslivet för att utveckla fisket av braxen och id längs kusten.

– Det är här det finns resurser som vi idag inte tar hand om. Det finns potential att utveckla nya inhemska livsmedel och skapa nya arbetstillfällen. Det kustnära fisket har framtiden för sig.

Relaterad läsning


hållbar

Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka... Läs mer »

hållbar

”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes... Läs mer »

hållbar

”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas... Läs mer »

hållbar Hälsosam vildfångad

Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas... Läs mer »

hållbar

Karpfiske kan ge renare Östersjökust

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Hälsosam

Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig. Intresset... Läs mer »