”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

hållbar

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes Klingvall. 

Johannes Klingvall är yrkesfiskare på heltid men driver också den ekonomiska föreningen Gutefisk där gotländska fiskare samarbetar för att öka intresset för fiskarna de fångar längs Gotlandskusten. Att fisket går till på olika sätt under olika delar av året förvånar en del. 

-En tredjedel av året, när vattnet är varmt och fisken är aktiv så bedriver vi ett småskaliga och extremt kustnära fiske av id. Då är vi till och med så nära land att vi måste vänta in att turisterna lämnar stränderna för att vi ska komma åt fisken. 

Att fiska id runt Gotlandskusten är däremot inget nytt. Redan på 40-, 50- och 60-talen fiskades id i vattnen runt ön. Då med bottengarn, nu med ryssjor speciellt anpassade efter den gotländska miljön och bottnarnas karaktär. 

-Om vinden blir dålig eller kommer från fel håll måste ryssjorna upp snabbt och då får de inte vara så stora att det inte får plats i våra små båtar, berättar Johannes. 

Inte heller att äta id är något som är nyligen påkommet. Under andra världskriget sålde gotlänningarna id till Stockholm och om Johannes får bestämma skulle iden gärna få ta större utrymme som matfisk än den gör i dag.

– Då tog vi till vara på fisken, man behövde mat. Nu finns det mer id än tidigare. Vi får id på bottnar där den inte funnits tidigare och i större mängd och den förtjänar att komma tillbaka till matborden. Det är en stor, fin fisk med mycket kött och bra protein som vi ska använda mer. 

Ytterligare en anledning att öka fisket av id är miljöaspekten. Att fiska id är nämligen ett sätt att få bort fosfor ur Östersjöns som lider av övergödning. 

-Östersjön har problem och då ska vi såklart hjälpa till. Våra bottnar här är grunda och drabbas hårdare av övergödningen. Kan vi med hjälp av fisket minska mängden näring i vattnet så är det jättebra och det gör vi enkelt genom att fånga mer fisk! Det vore jättebra för Östersjön. 

Miljöbelastningen av själva fisket är dessutom minimal eftersom det sker nära land från små båtar med liten bränsleförbrukning.

– Vi förbrukar kanske tio liter i veckan, säger Johannes. Om man hårdrar det skulle vi kunna ha elmotorer och i princip ha ett helt fossilfritt fiske. 

Relaterad läsning


hållbar

Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka... Läs mer »

hållbar

”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas... Läs mer »

hållbar Hälsosam vildfångad

Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas... Läs mer »

hållbar

Karpfiske kan ge renare Östersjökust

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Hälsosam

Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig. Intresset... Läs mer »

hållbar Småskalig

Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på... Läs mer »