Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

hållbar Hälsosam vildfångad

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas på. 

-Sedan vi lanserade de nya produkterna har vi fått ett fantastiskt gensvar, lång över förväntan säger Emma Gabrielsson som är projektledare på Race For The Baltic, en av organisationerna som står bakom den nya miljösatsningen.

Det var tidigare i år som produkter gjorda på fiskfärs från karpfiskarna braxen och id först kom ut på den svenska marknaden. Bakom satsningen, som i ett första steg riktar sig till storkök i landets kommuner och skolor, finns ett gediget miljötänk. Projektet arbetar för att hela produktionskedjan – från fångst till tallrik – ska vara hållbar. 

-Skolor och kommuner jobbar hårt för att driva sina verksamheter på ett hållbart sätt. Klimatsmarta produkter som färs och burgare gjorda på braxen kan vara en del i lösningen och bidra till att de når sina hållbarhetsmål, säger Emma Gabrielsson. 

Baltic Fish fortsätter nu att satsa på fler produkter och så småningom också bredda kundunderlaget även till privatpersoner. 

-Vi hoppas såklart att det stora intresset håller i sig. Med den här utvecklingen kommer det att få stor betydelse för vattnet i Östersjön, avslutar Emma Gabrielsson. 

Bakom satsningen på produkter av braxen ligger Baltic Fish, samarbete mellan nordiska miljöorganisationer, fiskare, fiskproducenter, myndigheter och forskare. Målet med projektet är att skapa bra förutsättningar för ett hållbart fiske av de hittills outnyttjade fiskarterna braxen och id och därmed bidra till att minska övergödningen i Östersjön. 

Emma Gabrielsson, projektledare Race For The Baltic

Relaterad läsning


hållbar

Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka... Läs mer »

hållbar

”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes... Läs mer »

hållbar

”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas... Läs mer »

hållbar

Karpfiske kan ge renare Östersjökust

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar... Läs mer »

vildfångad

Vildfångad, god och klimatsmart – beställ en gratis provlåda

Vill du äta god vildfångad fisk och samtidigt bidra till en bättre miljö? Då ska du äta braxen och id – miljöhjältar med både historia och framtid. Nu kan... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Hälsosam

Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig. Intresset... Läs mer »

hållbar Småskalig

Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på... Läs mer »

vildfångad

Skonsamma redskap när braxen och id fiskas i Östersjön

Det är inte vilka redskap som helst som används när braxen och id fiskas. Tvärtom pågår ett ständigt arbete inom projektet Baltic Fish, för att utveckla skonsamma redskap och... Läs mer »

Hälsosam vildfångad

Braxen som matfisk – en innovativ historia

Vill du äta god vildfångad fisk och samtidigt bidra till en bättre miljö? Då ska du äta braxen – en miljöhjälte med både historia och framtid. Läs mer »